Sarrià i Pedralbes, la Barcelona jardí

L’antic poble d’origen rural, assentat als peus de la muntanya, es caracteritza per un urbanisme no compacte. Cases unifamiliars i mansions aïllades, centres educatius i sanitaris de prestigi i una vida privada introvertida revela una altra Barcelona més solitària, enjardinada i de textures. Amb uns arrels d’estiueig, Sarrià esdevindrà lloc predilecte de la burgesia actual. La ruta s’endinsa en aquest urbanisme i sociologia i en el molt fèrtil laboratori d’una rica arquitectura residencial continuadora de les lliçons del racionalisme.

Read Article →

Sarrià y Pedralbes, la Barcelona jardín

El antiguo pueblo de origen rural, asentado a los pies de la montaña, se caracteriza por un urbanismo no compacto. Casas unifamiliares y mansiones aisladas, centros educativos y sanitarios de prestigio y una vida privada introvertida revela otra Barcelona más solitaria, ajardinada y de texturas. Con unas raíces de veraneo, Sarrià se convertirá en el lugar predilecto de la burguesía actual. La ruta se adentra en este urbanismo y sociología y en el muy fértil laboratorio de una rica arquitectura residencial continuadora de las lecciones del racionalismo.

Read Article →