La nova Barcelona

La ruta contraposa la radical contemporaneïtat arquitectònica amb el viu patrimoni fabril del “Manchester Català”, paradigma de la revolució industrial tèxtil barcelonina, ferment d’una nova sociologia: la burgesia catalana. Radiant arquitectura tecnològica corporativa vidriada conviu amb velles indústries de totxo reconvertides en potents museus o universitats al 22@, el districte del coneixement, la innovació i les noves tecnologies. El Fòrum, final simbòlic de la paradigmàtica Avinguda Diagonal que desemboca en el mar, conclou la ruta d’una nova Barcelona.

Read Article →

La nueva Barcelona

La ruta contrapone la radical contemporaneidad arquitectónica con el vivo patrimonio fabril del “Manchester catalán”, paradigma de la revolución industrial textil barcelonesa, fermento de una nueva sociología: la burguesía catalana. Radiante arquitectura tecnológica corporativa vidriada convive con antiguas industrias de ladrillo reconvertidas en potentes museos o universidades en el 22@, el distrito del conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. El Foro, final simbólico de la paradigmática Avenida Diagonal que desemboca en el mar, concluye la ruta de una nueva Barcelona.

Read Article →