El Barri Gòtic nocturn

La ciutat no s’atura, la nit sua la seva història evocant la ciutat romana d’August i el món medieval, que continua fins avui com a centre de representació polític i institucional. La ruta discorre entre els focus que configuren la trama urbana gòtica i conformen els barris històrics del nucli més vell de la ciutat, un autèntic magma de significació.

Read Article →

Barrio Gótico nocturno

La ciudad vieja no se detiene, la noche libera su historia evocando la ciudad romana de Augusto y el mundo medieval, que se continúa hasta hoy día como centro de representación político e institucional. El itinerario discurre entre los focos que configuran la trama urbana gótica y conforman los barrios históricos del núcleo más antiguo de la ciudad, un auténtico magma de significación.

Read Article →