Viatges arquitectura

Le Corbusier Buenos Aires

 

 

 

 

 

 

 

 

Architour ofereix activitats d’arquitectura per a universitats internacionals -escoles d’arquitectura. Per una banda, les activitats són una combinació i una adaptació de la recerca i experiència desenvolupada en les rutes d’architour, amb igual filosofia. Per una altra banda, les activitats tendeixen a girar al voltant d’un fet temàtic específic on s’afavoreixen o focalitzen uns enfocaments.

“Barcelona com espai urbà públic” va ser, per exemple, un leitmotiv per al programa d’activitats dissenyat per la Universitat Internacional de la Florida (FIU), el maig de 2013. Aquesta temàtica, en aquest cas, va lligar totes les rutes i activitats proposades. Així mateix, i especialment relacionats amb aquests interessos temàtics (singulars), s’afegeixen visites d’edificis privats representatius (o paradigmàtics) en la seqüència de les rutes.

Aquesta modalitat de viatge és aplicable a escoles d’arquitectura, com ara a aquelles nord-americanes o canadencs, amb el Programa “Study Abroad”, on es convaliden els crèdits del viatge. Aquest oferta està igualment destinada a col·legis d’arquitectes o col·lectius d’arquitectes. Els programes estan a la vostra disposició. L’oferta definitiva és la conseqüència del consens (temàtic, de temps …) entre les parts.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s