Projecte cultural

L’interès pel viatge en relació amb la ciutat –desenvolupat a les rutes- té a veure també amb una preocupació social, per tal d’eixamplar i desenvolupar la importància de l’arquitectura com a producció cultural. Aleshores, l’arquitectura és un fet que va més enllà de la lògica tradicional d’encàrrec i client. En aquest sentit, architour estén la seva concepció a un vast projecte cultural per tal de portar a terme programes educatius i activitats culturals adreçades a escoles, a centres culturals…

Programes

_ Ensenyar arquitectura
És tracta d’un taller escolar què explica què és l’arquitectura. Quina és l’etimologia de la paraula “arquitectura”?, quin ha estat el rol social històric de l’arquitecte i quin és l’actual?, o un treball de lèxic específic, amb una presentació de les eines de l’arquitecte, formen part d’aquest projecte.

_ L’arquitectura com estructura
Es presenta aquí l’arquitectura com estructura, fent analogia amb el cos humà, la natura, els animals i els mecanismes. La idea és apel·lar imaginativament a altres àmbits del pensament –l’enginyeria, la biologia, la medicina- per establir comparacions i connexions amb l’arquitectura quant a estructura.

_ L’arquitectura: el pati i la plaça
És una experiència concreta d’immersió en la arquitectura i en la ciutat. Es busca introduir els estudiants en el tema de la plaça i el pati: primer, com a naturalesa espacial, i després, quant a nuclis fonamentals de la vida social i comunitària.

_ Gimcana a l’escola
Es busca que els alumnes reflexionin i debaten cooperativament en grups per entendre la naturalesa d’espais, llocs o solucions concretes d’arquitectura a l’escola. Serà imprescindible assumir-se conscientment com el que són: actors, usuaris i habitants del seu espai de l’escola.

_ Gimcana a la ciutat
Com la gimcana a l’escola, és una prova de pistes d’arquitectura i una altra manera de fer una ruta. L’activitat té una clara intencionalitat de ciutadania: allò que fa que els ciutadans se sentin part de la ciutat.

_ L’arquitectura i la planta baixa en la ciutat

Es busca introduir els estudiants en alguns dels fenòmens de la ciutat: què tipus de relacions -sociològiques, culturals, d’usos- indueixen els espais urbans? De quina manera són habitats? Les plantes baixes dels edificis seran el fill conductor per endinsar-nos en un riquíssim suc de relacions transversals on la història, la cultura, la tecnologia, l’art o la sociologia s’entrecreuen amb l’arquitectura.
_ La ciutat i la història. De com l’home crea la ciutat i com la ciutat condiciona la vida de l’home
És un taller sobre l’esdevenir històric de la ciutat. L’objectiu central apunta a produir una mirada crítica i reflexiva sobre la relació de l’home i la ciutat. El curs busca reconèixer i analitzar com sorgeixen, com s’estructuren i com es formen les ciutats i els seus teixits urbans, a partir d’una experiència concreta en la ciutat que habitem.

* Els programes complets contenen: els objectius, l’àmbit del coneixement curricular (si es tracta d’un públic escolar), a qui va adreçat, la metodologia i durada i el preu.
Contacteu architour@coac.cat per demanar-los.

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s