The Gothic Quarter by night

The old city does not stop, at night it releases its history evoking the Roman city of Augustus and the medieval world, which continues till present as center of political and institutional representation. The route runs between the foci that form the gothic urban fabric and shape the historical districts of the oldest city nucleus, a genuine magma of significance.

Read Article →

El Barri Gòtic nocturn

La ciutat no s’atura, la nit sua la seva història evocant la ciutat romana d’August i el món medieval, que continua fins avui com a centre de representació polític i institucional. La ruta discorre entre els focus que configuren la trama urbana gòtica i conformen els barris històrics del nucli més vell de la ciutat, un autèntic magma de significació.

Read Article →